Spotřeba AT89C2051  

Potřebovl jsem do aplikace procesor s malou spotřebou a na rychlosti příliš nezáleželo. Je zde jednoduchá cesta snížením kmitočtu osciátoru. Jak se snižování frekvence odrazí na spotřebě? V zásadě platí úvaha že lineárně s kmitočtem klesá i spotřeba. Ovšem je to tak?

Provedl jsem jednouché a rychlé měření na dvou kusech AT89C2051, kdy jako zdroj kmitočtu byl použit externí oscilátor TTL. Výsledky jsou v následujícíh tabulkách.

Spotřeba AT89C2051 s externím oscilátorem.

kHz 5V 3,3 2,7
25 4,41 1,83 0,82
50 4,90 1,94 1,07
100 5,12 2,03 1,10
200 5,22 2,06 1,10
500 5,55 2,20 1,14
1 000 6,5 2,37 1,28
2 000 7,18 2,61 1,49
Spořeba na 2MHz a různém VCC

Xtal 2Mhz
V mA
2,7 1,4
3,0 2,0
3,3 2,55
4,0 3,84
5,0 6,25
6,0 9,64


Z výsledků vyplývá že jádro má základní spotřebu kterou dále nelze snižovat snižováním kmitočtu , ale zásadně lze ovlivnit spotřebu změnou napájecího napětí.
Vzhedem k měření na dvou kusech nelze toto měření považovat za reprezentatívní, ale pro orientaci v závislosti spotřeby je dostačující.