Pípání regulátoru.

Potřeboval jsem přeprogramovat regulátor Mystery FM 10A. Samozřejmě původní papírový manuál se nenašel. Na internetu jsem našel několik návodů, ale ty se od sebe lišily, asi podle verze a neodpovídalo ani to popsané pípání.

Chvíli jsem poslouchal pípání regulátoru a snažil, se ho zapsat. Morseovka mi nikdy nešla a připadalo mi že to není čistá morseovka, čárka-tečka. Soustavné zapínání a vypínání pomocí napájecího konektoru bylo otravné. Pak mne napadlo že si prostě to pípání nahraji a pak mohu v klidu poslouchat, přepisovat pípání na papír a hledat ten správný návod a nemusím mít zapnutý ani vysílač ani přijímač.

Pro nahrání jsem použil program Power Sound Editor Free. Mikrofon položil kousek od motoru zapnul nahrávaní a napájení. Po nahrání jsem se podíval na graficky zobrazenou nahrávku a zjistil že než poslouchat a přepisovat nahrané podle sluchu je podstatně jednodušší prostě zvětšit grafický záznam a ten pouze přepsat.

Přepis už šel velmi rychle. Tento záznam jsem si zvětšil a pro lepší čitelnost rozdělil na dvě poloviny. Pro zápis v textové podobě jsem zvolil trochu jiný formát než se běžně používá. Je podobný tomu co je vidět v nahrávce používá vodorovnou čárku ( – ) a svislou čárku ( | ). Pak už bylo jednoduché identifikovat v internetu ten správný popis.

Nahrané pípání:
Mystery

Zvětšeno pro lepší čitelnost:
Mystery Mystery

Tabulka pípání pro „moji verzi“ regulátoru Mystery FM 10A:

1

– – –

Brzda zapnuta

2

– – – – – –

Brzda vypnuta

3

–| –| –|

NiCd

4

–|| –|| –||

LiPol

5

– –| – –| – –|

Soft Start up

6

– –|| – –|| – –||

Har Start up

7

– – –| – – –| – – –|

Soft Timing, – for 2, 4, 6 pole brushless motors

8

– – –|| – – –|| – – –||

Hard Timing,– for 6 and more pole motors

9

|||| |||| ||||

Tovární nastavení

Pro vstup do programování dáme plyn na vysílači na plno, není v neutrálu. Zapneme vysílač. Zapneme přijímač. Regulátor si zahraje a po 5 sekundách je připraven k programování a začne vydávat zvuky podle následující tabulky. U vybrané funkce dáme plyn na minimum. Tím se funkce nastaví programátor si zahraje a jeto. Provedeme vypnutí. Každou funkci musíme programovat zvlášť od začátku.

Uvedený postup s nahraní zvuku je samozřejmě nepoužitelný u regulátorů, které se programují obdobně jako například regulátory DSYS.